logo

Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu

Canan Togay Işıkay (Kongre Başkanı)
Bijen Nazlıel
Erdem Yaka
İpek Midi

Bildiri Değerlendirme Kurulu

Canan Togay Işıkay
Bijen Nazlıel
Erdem Yaka
İpek Midi

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan
Mehmet Akif Topçuoğlu

Başkan Yardımcısı
Atilla Özcan Özdemir

Genel Sekreter
Canan Togay Işıkay

Sayman
Bijen Nazlıel

Üyeler
Ethem Murat Arsava
Erdem Yaka
İpek Midi