logo

Kurullar

2. Kurslar Kongresi
Düzenleme Kurulu

Canan Togay Işıkay (Kongre Başkanı)
Bijen Nazlıel
Erdem Yaka
İpek Midi

4. İnme Kongresi
Düzenleme Kurulu

Atilla Özcan Özdemir (Kongre Başkanı)
Mehmet Akif Topçuoğlu
Ethem Murat Arsava

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan
Mehmet Akif Topçuoğlu

Başkan Yardımcısı
Atilla Özcan Özdemir

Genel Sekreter
Canan Togay Işıkay

Sayman
Bijen Nazlıel

Üyeler
Ethem Murat Arsava
Erdem Yaka
İpek Midi