logo

Kurslar

 • Nörovasküler Anatomi ve Klinik Sendromlar
 • Akut İskemik İnme Yönetimi ve Medikal Tedavisi
 • Endovasküler Trombektomi
 • Nörolojik Yoğun Bakımda İnme
 • Serebrovasküler Ultrasonografi
 • Atriyal Fibrilasyon
 • Servikoserebral Ateroskleroz
 • Serebral Küçük Damar Hastalığı
 • İnmenin Nadir Nedenleri
 • Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi
 • İntrakraniyal Kanamalar
 • İnmede Disfaji ve Nütrisyon

Kurslarımızda hem temel hem de güncel bilgilerin interaktif ortamlarda aktarılması hedeflenmiştir.