logo

Bilimsel Program

           
19:00-19:10 Akademi Açılış
Canan Togay Işıkay (4. Türkiye İnme Akademisi Eş Başkanı)
Atilla Özcan Özdemir (4. Türkiye İnme Akademisi Eş Başkanı)
Mehmet Akif Topçuoğlu (TBDHD Başkanı)
19:10-19:30

Konferans 1
Oturum Başkanları: Şerefnur Öztürk, Mustafa Gökçe
Oxygen Carriers and Collateral Flow Augmentation in Acute Ischemic Stroke
Italo Linfante

19:35-19:55

Uydu Sempozyumu (Vesalio)
Oturum Başkanları: Erdem Gürkaş, Kürşad Akpınar
Akut İnmede Geri Çekilen Stent Sistemini Ne Zaman ve Nasıl Kullanalım?
Atilla Özcan Özdemir

19:55-20:15

Konferans 2
Oturum Başkanları: Nazire Afşar, Yusuf İnanç
Intravenous Thrombolysis in Wake Up Stroke and After 4.5 Hours
Götz Thomalla

20:20-20:40

Uydu Sempozyumu – Sanofi
Oturum Başkanları: Mehmet Zülküf Önal, Nilüfer Yeşilot
Nöroloji Klinik Pratiğinde Dual Antiplatelet Tedavi: Güncel Sorunlar
Semih Giray

20:45-21:15 Konferans 3
Oturum Başkanları: Zülfikar Arlıer, Talip Asil
Is Combining Reperfusion with Neuroprotection the Next Frontier in Large Vessel Occlusion Stroke Treatment?
Tudor Jovin

Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Ali Ünal, Özlem Kayım Yıldız

S2 - Yaşlı Hastalarda Asemptomatik Karotis Stenozunun Varlığını Ve Ciddiyetini Belirlemede Nötrofil / Yüksek Dansiteli Lipoprotein, Monosit/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Ve Düşük Dansiteli Lipoprotein/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranlarının Rolü
Aslı Bolayır

S1 - İskemik İnmede Glisemik Kontrolün Klinik Özellikler ve Prognoza Etkisi: Ankara Across Subgrup Analizi
Hale Zeynep Batur Çağlayan

S3 - Paroksismal Atriyal Fibrilasyona Bağlı Gelişen İskemik İnme Olgularında  P Dalga Dispersiyonun Değerlendirilmesi
Didem Çelik

S11 - Türkiye’de İnme Hastalarında Atrial Fibrilasyon ve Yönetimi: Nörotek Çalışması Gerçek Hayat Verileri
Mehmet Akif Topçuoğlu
21:15-21:30 Günün Sonu Değerlendirmesi
Bijen Nazlıel, Erdem Yaka
           
09:30-09:55 Konferans 4
Oturum Başkanları: Babür Dora, Türkan Acar
İnmenin Nadir Nedenleri
Canan Togay Işıkay
10:00-10:20 Konferans 5
Oturum Başkanları: Gökhan Özdemir, Vedat Ali Yürekli
Mobile Stroke Unit and New Horizons in Stroke Organization
Maher Saqqur
10:25-10:45

Uydu Sempozyumu (Bayer)
Oturum Başkanları: Arda Yılmaz, Demet Funda Baş
Türkiye’de Güncel Antikoagülan Çalışmaları: Ulusal Verinin Değerlendirilmesi
Birsen İnce

10:50-11:10

Uydu Sempozyumu (Nestle)
Oturum Başkanları: Hadiye Şirin, Nedim Ongun
Nörolojide İmmünonütrisyon
Erdem Yaka

11:15-11:35

Uydu Sempozyumu (Nutricia)
Oturum Başkanları: Vesile Öztürk, Zekeriya Alioğlu
İnme Sonrası Pnömoni ve Beslenmenin Önemi
İpek Midi

11:40-12:10 Uydu sempozyumu (Abbott)
Oturum Başkanları: Ayşe Güler, Emrah Aytaç
Nörolojide Kas kaybı: Tedavide Yeni Stratejiler
Levent Güngör

Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Ayça Özkul, Mustafa Bakar

S4 - Minör İnme Hastalarında (NIHSS<5) Trombolitik Tedavi Deneyimimiz
Fergane Memmedova

S9 - Akut Büyük Damar Tıkanıklıklarında Kötü Kollateral Belirteçleri
Elif Sarıönder

S10 - Akut Orta Serebral Arter Oklüzyonu Olan Hastalarda Kollateral Skorunu Etkileyen Faktörler
Esra Demir

S12 - Nöroloji Klinik Pratiğinde PEG: Nörotek Türkiye Planlı Subgrup Analizi
Mehmet Akif Topçuoğlu
12:10-12:15 Günün Sonu Değerlendirmesi
İpek Midi, Ethem Murat Arsava
12:30-15:00

ANGELS Oturumu
İnme: Sistem, Bilgi  ve Uygulama
Oturum Başkanı: Mehmet Akif Topçuoğlu

İnme Yönetiminde Dünya Kılavuzları, Yenilikler ve Türkiye’de İnme Tebliği
Şerefnur Öztürk         
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nasıl GOLD Merkez oldu? Hedef ve Uygulamalar
Atilla Özcan Özdemir
Angels Dünya’da Neler Yapıyor?
Thomas Fischer (Global Head of Angels Initiative)
META Bölgede Neler Yapıyor?
Mehmet Gürlek (META Medical Lead)
ESO Angels Collaboration
Valeria Caso
Kapanış
Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir, Şerefnur Öztürk

           
10:00-10:20 Konferans 6
Oturum Başkanları: Ufuk Can, Hesna Bektaş
Hemorrhagic Transformation
Gisele S. Silva
10:25-10:45

Uydu Sempozyumu (Fresenius Kabi)
Oturum Başkanları: Şebnem Bıçakçı, Murat Çabalar
Nöronütrisyonda Protein: Kime? Ne zaman? Hangisi? Ne kadar?
Bijen Nazlıel

10:50-11:10

Konferans 7
Oturum Başkanları: Dilek Örken Necioğlu, Bilgehan Acar
Monogenic Cerebral Small-Vessel Diseases: An Overview
Michelangelo Mancuso

11:15-11:35

Uydu Sempozyumu (Daiichi Sankyo)
Oturum Başkanları: Nilda Turgut, Nevzat Uzuner
Yüksek Serebral Kanama Riski Varlığında Oral Antikoagülasyon: Basit Cevaplar
Kürşad Kutluk

11:40-12:10 Konferans 8
Oturum Başkanları: Hasan Hüseyin Kozak, Mehmet Uğur Çevik
İnmede oral antikoagülasyon: Gerçek yaşam verileri pratiği nasıl etkiliyor?
Ethem Murat Arsava

Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dilaver Kaya, Aysel Milanlıoğlu

S7 - Mekanik Trombektomi İle Tedavi Edilen İnternal Karotis Arter Tepe Oklüzyonlarında Trombolitik Tedavi ve Distal Emboli İlişkisi
Nihat Şengeze 

S8 - Arka Sistem İnmelerinde Endovasküler Tedavi Tekniği ve Klinik Sonlanım
Nihat Şengeze

S5 - Endovasküler Tedavi İçin Hasta Seçiminde Doku Temelli Perfüzyon Görüntülemelerinin Yeri
Fatma Altuntaş Kaya

S6 - Tandem Tıkanıklarının Endovasküler Tedavisi: Okluzyon Modelleri ve Tedavi Yaklaşımları
Songül Şenadım
12:10-12:15 Gün Sonu Değerlendirmesi ve AKADEMİ Kapanış Konuşmaları
Canan Togay Işıkay, Atilla Özcan Özdemir, Mehmet Akif Topçuoğlu