logo

İNME AKADEMİSİ ANA KONULARI

İSKEMİK İNME ALT TİPLERİ
KARDİYOEMBOLİK İNME
İNTRASEREBRAL KANAMA
NÖROGÖRÜNTÜLEME
AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ
İNME MERKEZİ ORGANİZASYONU
TROMBOLİTİK TEDAVİ
ENDOVASKÜLER TROMBEKTOMİ
PRİMER VE SEKONDER İNME PROFİLAKSİSİ
NÖRONÜTRİSYON