logo

Scientific Program

           
19:00-19:10 Opening
Canan Togay Işıkay (Vice President of 4th Turkish Stroke Academy)
Atilla Özcan Özdemir (Vice President of 4th Turkish Stroke Academy)
Mehmet Akif Topçuoğlu (President of TCDS)
19:10-19:30

Satellite (Vesalio)
Moderators: Erdem Gürkaş, Kürşad Akpınar
Akut İnmede Geri Çekilen Stent Sistemini Ne Zaman ve Nasıl Kullanalım?
Atilla Özcan Özdemir

19:35-19:55

Satellite (Sanofi)
Moderators: Mehmet Zülküf Önal, Nilüfer Yeşilott
Nöroloji Klinik Pratiğinde Dual Antiplatelet Tedavi: Güncel Sorunlar
Semih Giray

19:55-20:15

Conference 1
Moderators: Nazire Afşar, Yusuf İnanç
Intravenous Thrombolysis in Wake Up Stroke and After 4.5 Hours
Götz Thomalla

20:20-20:40

Conference 2
Moderators: Şerefnur Öztürk, Mustafa Gökçe
Oxygen Carriers and Collateral Flow Augmentation in Acute Ischemic Stroke
Italo Linfante

20:45-21:15 Oral Presentations
Moderators: Ali Ünal, Özlem Kayım Yıldız

Yaşlı Hastalarda Asemptomatik Karotis Stenozunun Varlığını Ve Ciddiyetini Belirlemede Nötrofil / Yüksek Dansiteli Lipoprotein, Monosit/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Ve Düşük Dansiteli Lipoprotein/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranlarının Rolü
Aslı Bolayır

İskemik İnmede Glisemik Kontrolün Klinik Özellikler ve Prognoza Etkisi: Ankara Across Subgrup Analizi
Hale Zeynep Batur Çağlayan

Paroksismal Atriyal Fibrilasyona Bağlı Gelişen İskemik İnme Olgularında  P Dalga Dispersiyonun Değerlendirilmesi
Didem Çelik

Türkiye’de İnme Hastalarında Atrial Fibrilasyon ve Yönetimi: Nörotek Çalışması Gerçek Hayat Verileri
Mehmet Akif Topçuoğlu
21:15-21:30 Günün Sonu Değerlendirmesi
Bijen Nazlıel, Erdem Yaka
           
09:00-09:25

Conference 3
Moderators: Zülfikar Arlıer, Talip Asil
Is Combining Reperfusion with Neuroprotection the Next Frontier in Large Vessel Occlusion Stroke Treatment?
Tudor Jovin

09:30-09:55

Conference 4
Oturum Başkanları: Babür Dora, Türkan Acar
İnmenin Nadir Nedenleri
Canan Togay Işıkay

10:00-10:20 Conference 5
Moderators: Gökhan Özdemir, Vedat Ali Yürekli
Mobile Stroke Unit and New Horizons in Stroke Organization
Maher Saqqur
10:25-10:45

Satellite (Bayer)
Moderators: Arda Yılmaz, Demet Funda Baş
Türkiye’de Güncel Antikoagülan Çalışmaları: Ulusal Verinin Değerlendirilmesi
Birsen İnce

10:50-11:10

Satellite (Nestle)
Moderators: Hadiye Şirin, Nedim Ongun
Nörolojide İmmünonütrisyon
Erdem Yaka

11:15-11:35

Satellite (Nutricia)
Moderators: Vesile Öztürk, Zekeriya Alioğlu
İnme Sonrası Pnömoni ve Beslenmenin Önemi
İpek Midi

11:40-12:10 Satellite (Abbott)
Moderators: Ayşe Güler, Emrah Aytaç
Nörolojide Kas kaybı: Tedavide Yeni Stratejiler
Levent Güngör

Oral Presentations
Moderators: Ayça Özkul, Mustafa Bakar

Minör İnme Hastalarında (NIHSS<5) Trombolitik Tedavi Deneyimimiz
Fergane Memmedova

Akut Büyük Damar Tıkanıklıklarında Kötü Kollateral Belirteçleri
Elif Sarıönder

Akut Orta Serebral Arter Oklüzyonu Olan Hastalarda Kollateral Skorunu Etkileyen Faktörler
Esra Demir

Nöroloji Klinik Pratiğinde PEG: Nörotek Türkiye Planlı Subgrup Analizi
Mehmet Akif Topçuoğlu12:10-12:15 Günün Sonu Değerlendirmesi
İpek Midi, Ethem Murat Arsava
12:30-15:00

ANGELS Oturumu
İnme: Sistem, Bilgi  ve Uygulama
Oturum Başkanı: Mehmet Akif Topçuoğlu

İnme Yönetiminde Dünya Kılavuzları, Yenilikler ve Türkiye’de İnme Tebliği
Şerefnur Öztürk         
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nasıl GOLD Merkez oldu? Hedef ve Uygulamalar
Atilla Özcan Özdemir
Angels Dünya’da Neler Yapıyor?
Thomas Fischer (Global Head of Angels Initiative)
META Bölgede Neler Yapıyor?
Mehmet Gürlek (META Medical Lead)
ESO Angels Collaboration
Valeria Caso
Kapanış
Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir, Şerefnur Öztürk

           
10:00-10:20 Conference 6
Moderators: Ufuk Can, Hesna Bektaş
Hemorrhagic Transformation
Gisele S. Silva
10:25-10:45

Satellite (Fresenius Kabi)
Moderators: Şebnem Bıçakçı, Murat Çabalar
Nöronütrisyonda Protein: Kime? Ne zaman? Hangisi? Ne kadar?
Bijen Nazlıel

10:50-11:10

Conference 7
Moderators: Dilek Örken Necioğlu, Bilgehan Acar
Monogenic Cerebral Small-Vessel Diseases: An Overview
Michelangelo Mancuso

11:15-11:35

Satellite (Daiichi Sankyo)
Moderators: Nilda Turgut, Nevzat Uzuner
Yüksek Serebral Kanama Riski Varlığında Oral Antikoagülasyon: Basit Cevaplar
Kürşad Kutluk

11:40-12:10 Conference 8
Moderators: Hasan Hüseyin Kozak, Mehmet Uğur Çevik
İnmede oral antikoagülasyon: Gerçek yaşam verileri pratiği nasıl etkiliyor?
Ethem Murat Arsava

Oral Presentations
Moderators: Dilaver Kaya, Aysel Milanlıoğlu

Mekanik Trombektomi İle Tedavi Edilen İnternal Karotis Arter Tepe Oklüzyonlarında Trombolitik Tedavi ve Distal Emboli İlişkisi
Nihat Şengeze 

Arka Sistem İnmelerinde Endovasküler Tedavi Tekniği ve Klinik Sonlanım
Nihat Şengeze

Endovasküler Tedavi İçin Hasta Seçiminde Doku Temelli Perfüzyon Görüntülemelerinin Yeri
Fatma Altuntaş Kaya

Tandem Tıkanıklarının Endovasküler Tedavisi: Okluzyon Modelleri ve Tedavi Yaklaşımları
Songül Şenadım

12:15-12:20

İNME KLİNİK ARAŞTIRMALARI Oturumu
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir, Canan Togay Işıkay


Açılış     
Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir, Canan Togay Işıkay

12:20-12:25

VENUSTR: Faz-2a pilot çalışma yapmak          
Ethem Murat Arsava

12:30-12:35

MASS-TR: Hedef ve süreç 
Levent Güngör

12:40-12:45

EPIKRIZ.COM: Desen ve hedefler   
Atilla Özcan Özdemir

12:50-12:55

NÖROTEK-TÜRKİYE: Cevaptan çok soru        
Mehmet Akif Topçuoğlu

13:00-13:05

TÜRK STROKE NET              
Ethem Murat Arsava

13:10-13:15

Türkiye’den Uluslararası çalışmalara katılım
Şerefnur Öztürk

13:20-13:25

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi           
Atilla Özcan Özdemir

13:30-14:00 Serbest Tartışma 
14:00–14:15 Gün Sonu Değerlendirmesi ve AKADEMİ Kapanış Konuşmaları
Canan Togay Işıkay, Atilla Özcan Özdemir, Mehmet Akif Topçuoğlu